Warunki RODO - Palniki wentylatorowe

Przejdź do treści

Warunki RODO

RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) informujemy, iż:
a) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO) i przechowywane będą przez czas niezbędny do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilno-prawnych oraz publiczno-prawych,
b) W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
c) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym o profilowanie,
d) w przypadku skutecznego zawarcia przez Panią/Pana transakcji zakupu towaru Pani/Pana dane zostaną powierzone podmiotom realizującym usługi kurierskie i pocztowe w celu dostarczenia zamówionego towaru.
Podanie danych osobowych (obejmujących imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail oraz NIP - w przypadku wyboru przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą udokumentowania transakcji fakturą) ma charakter dobrowolny, lecz jest warunkiem prawidłowej realizacji zamówienia.
Wróć do spisu treści